Gaiak // Temas

Hiru talde txiki osatuko ditugu gai zehatzei buruz hitz egiteko, gure esperientziatik abiatuta. Gai bakoitzean "abiapuntu" bat aurkeztuko da eta ondoren esperientzia trukaketa egingo da. Zeharkako gai bezala, hiru taldeetan hitz egiteko, alegia, beste hau ere planteatzen da: Harremanak erakundeekin, beste elkarteekin eta jendearekin.
Se formarán tres grupos pequeños para hablar sobre unos temas determinados partiendo de nuestra experiencia concreta. Cada tema tendrá un "punto de partida" y continuará con un intercambio de experiencias. Como tema transversal a tratar en los tres grupos se platea el de las relaciones con las instituciones, con otras asociaciones, y con la gente.

ONDAREA // PATRIMONIO
Experiencia: “Leitzaran”, Xabier Cabezón
 • Nabegazio tradizionala
 • Liburutegia // Biblioteca
 • Fototeka
 • Meategi aztarnak // Minería, ferrerías...
 • Industria
 • Aspaldiko etxetresnak // Objetos domésticos
DOKUMENTAZIOA // DOCUMENTACIÓN
Abiapuntua: “Altzako Tokiko Bilduma // Colección Local de Altza”, Juan Carlos Mora
 • Artxiboak
 • Argazkiak
 • Ahozko lekukotasunak // Testimonios orales
HEDAPENA, KOMUNIKAZIOA ETA PARTE HARTZEA //
DIVULGACIÓN, COMUNICACIÓN Y PARTICIPACIÓN
Abiapuntua: “Auzolan eguna”, Xabier Agote
 • Argitalpenak // Publicaciones
 • Teknologia: internet, sareak... // Tecnología: internet, redes...
 • Boluntarioak // Voluntariado